Børnehænder i sanden

Lidt om Turbodragen

Turbodragen er den del af Stavnsholtskolens FFO, hvor 0 klassserne holder til.

Vi modtager de kommende skolebørn fra børnehaverne 1 Februar og 1 maj hvert år (førskolebørn). Fra 1 maj og frem til skolesommerferien, har vi planlagte aktiviteter for dem hver formiddag for at styrke deres venskaber og skoleparathed. Skolepædagogerne fra 0 klasserne arbejder i denne periode fuld tid på Turbodragen så både børn og voksne får et godt kendskab til hinanden.

Vores hus er gruppeopdelt med en pædagog tilknyttet hver gruppe.

Når klassedannelsen er foretaget i samarbejde med skolen, bliver børnene fordelt på de 3 grupper, A-B-C.

Legeplads

Vi har en dejlig stor legeplads hvor børnene har fri mulighed for at lege, spille bold, køre på mooncars m.m.. Vi har bålplads som vi jævnligt benytter og vi har en hytte på legepladsen hvor vi har mulighed for at tænde op i brændekomfuret og varme os i den kolde tid, mens vi snitter eller laver andre hyggelige små aktiviteter.

Vi har desuden en pavillion ”dragehulen”, som ofte benyttes i den kolde tid til mindre boldlege, dans, fælleslege m.m..

I gennem deres første skoleår deltager  pædagoger fra Turbodragen i undervisningen på skolen. Ligeledes er skolepædagogerne hos os nogle timer om ugen om eftermiddagen. Det giver en god sammenhæng for både børn og personale og en rigtig god mulighed for at styrke børnene gennem hele deres dag.

Overflytning

1 maj hvert år flytter børnene til Raketten som er FFOen for 1-3 kl. og i perioden op til går vi på besøg hos dem, så børnene på en god måde lærer det nye sted og de nye pædagoger at kende.

I vores ferier i løbet af året er vi osse på Raketten og vores morgenåbning er fælles på Raketten.

Vi prioterer tryghed, nærvær og omsorg for børnene samt en forudsigelig hverdag…

Hen over året er det muligt for børnehaverne at komme på besøg på Turbodragen så de også for et større kendskab til os før de starter i foråret.


Sidst opdateret 08. marts 2018

» Kontakt

Fritidstilbuddet Stavnsholt

Raketten 1-3 klasse,

Stavnsholtvej 43A

3520 Farum

Leder Michael Kondrup  

tlf. 7235 7640

mail: mko@furesoe.dk

 

Turbodragen, førskolebørn og 0. klasse

Stavnsholtvej 39

3520 Farum

Leder Michael Kondrup  

tlf. 7235 7620

mail: mko@furesoe.dk

 


 


Tlf.: Raketten 7235 7640 / Turbodragen 7235 7620

Åbningstider:

 

 

Morgenåbning: 6:30 - 7:45 i Raketten

 

Eftermiddag:

mandag: 14 - 17

tirsdag: 14 - 17

onsdag: 14 - 17

torsdag: 14 - 17

fredag: 14 - 16

 

I alle skoleferier har FFOen åbent fra kl. 6.30 til kl. 17, fredag dog til kl. 16