Børnehænder i sanden

Lidt om Turbodragen 2

Her bages kager
Tidlig sproglig indsats og dannelse af relationer imellem børnene.

 

 

Turbodragen begynder den tidlige sproglige indsats allerede i foråret når førskolebørnene starter i FFOen.

Vi arbejder evidensbaseret, struktureret og målrettet for at understøtte børnenes individuelle sproglige udvikling. Hvert enkelt barns behov bliver kortlagt og de børn der måtte have behov for ekstra sproglig støtte og opmærksomhed, får det.

Vi arbejder med dialogisk læsning, begreber og børnenes ordforråd gennem læsning, spil, ture og strukturerede formiddagsforløb for at styrke børnenes sproglige udvikling og for derigennem at sikre en så god skolestart som mulig. Turbodragen har et tæt samarbejde med skolens læsevejleder og skolehjemvejleder for at optimere den sproglige indsats.

Vi bruger aktivt almindelig samtale som en del af den understøttende sproglige tilgang. F.eks igennem de kreative aktiviteter vi laver eller igennem almindelig deltagelse i daglige opgaver og rutiner.

Vi arbejder med tematiserede emner fra 1 maj i grupper af 10-15 børn, dels for at skabe relationer imellem børnene og dels for at danne os et overblik over hver enkelt barns potentiale og kompetencer. Undervejs i forløbene vil børnene skifte gruppe. Dette gøres for at optimere den endelige vurdering. Et tema kunne være " Kroppen " eller " Bondegårdens dyr ".

Observationer af disse relationer og børnenes individuelle faglige kompetencer bliver senere brugt aktivt i klassedannelsen.

Turbodragens personale arbejder fra August til Maj måned i de enkelte 0 kl.. Dette sikrer en helhed i børnenes dagligdag og det sikrer også at vigtig viden i overgangen fra børnehave til FFO og videre til 0 kl. ikke går tabt.


Sidst opdateret 08. marts 2018

» Kontakt

Fritidstilbuddet Stavnsholt

Raketten 1-3 klasse,

Stavnsholtvej 43A

3520 Farum

Leder Michael Kondrup  

tlf. 7235 7640

mail: mko@furesoe.dk

 

Turbodragen, førskolebørn og 0. klasse

Stavnsholtvej 39

3520 Farum

Leder Michael Kondrup  

tlf. 7235 7620

mail: mko@furesoe.dk

 


 


Tlf.: Raketten 7235 7640 / Turbodragen 7235 7620

Åbningstider:

 

 

Morgenåbning: 6:30 - 7:45 i Raketten

 

Eftermiddag:

mandag: 14 - 17

tirsdag: 14 - 17

onsdag: 14 - 17

torsdag: 14 - 17

fredag: 14 - 16

 

I alle skoleferier har FFOen åbent fra kl. 6.30 til kl. 17, fredag dog til kl. 16